TEAM COACHING VS. CSOPORTOS (GROUP) COACHING

Team Coaching

A team coaching egy utazás, mely során a team meghatározza, mit vár magától, miként hajtja végre a közösen meghatározott lépéseket. Az út végére a csoport képessé válik önmaga önálló irányítására és fejlesztésére. Egy csoport szintű együttműködés, amelynek célja elősegíteni, hogy a csoporttagok hatékonyabban tudjanak együttműködni és erőforrásaikat megfelelően alkalmazni a csoportcélok elérése érdekében. Önirányító, önfejlesztő folyamat jellemzően külső szakember segítségével.

 • együtt dolgozó team, 
 • a vezető kezdeményezi, a kollégák elköteleződnek
 • a tagok bátran vállalják véleményüket és bizalommal vesznek részt a kommunikációban.
 • középpontjában a szervezeti (team) tanulás és fejlődés
 • a team és a szervezet céljaira fókuszál
 • rendszerszemléleti és szervezetfejlesztési modell


Csoportos Coaching

Egy csoport szintű együttműködés, egymás segítése, amelynek célja elősegíteni, hogy a csoporttagok hatékonyabban tudjanak működni elsősorban a saját szervezetükben.  Fejlesztő, tudás-, és tapasztalatmegosztó segítő folyamat.

 • Egyének csatlakoznak hozzá, választják, valamilyen közös cél, téma kapcsán
 • Középpontjában az egyéni tanulás, és fejlődés
 • Egyéni fejlődési célokra fókuszál
 • Tanulási és önsegítő csoport modell
 • Különböző teamek, szervezeti egységek adott tagjai számára új, egységes kompetenciamodell elsajátítása a célTeam Coaching vs. Facilitálás

A facilitálás egy csoport kommunikációs folyamatának segítése, kísérése, irányítása egy elérendő cél felé. 


A facilitátor feladata:

 • kerettartás, 
 • az egyenlő esélyek megteremtése, 
 • a többirányú kommunikáció biztosítása,
 • a folyamat „mederben” tartása, 
 • összegzés
 • vannak helyzetek, amikor a szervezés, az előkészítést is az ő feladata.
Hogyan?
 • Tervezés: Miért? Mit? Kikkel? Hol? Hogyan? 
 • Folyamat: bevezetés – levezetés – lezárás 
 • Technikák: körkérdés, ötletvihar, ötletpontozás, pro-kontra, visszhang, 9 miért, 1-2-4-mind

Team Coaching vs. Csapatépítés

A csapatépítés a teljes szervezet vagy egyes egységek tagjainak csoportfejlesztési lehetősége. Erősíthető a csapattagok közötti interperszonális kapcsolat, ezáltal növelhető a teljesítmény és az elköteleződés.

 • élmény alapú, tapasztalati tanulás 
 • alkalmi jellegű
 • interakció fókuszú
 • eredményeket érhet el a csapat


Team Coaching Vs. Folyamattanácsadás

A team tanácsadás egy speciális formája a folyamat tanácsadás (process consulting), amelynek számos technikáját használják a team coachok. 

 • megfigyelni a team megbeszéléseit, majd kérdéseivel és visszajelzéseivel önreflexióra ösztönözni a csoportot
 • tipikusan egy szakértői beavatkozás, amely során a tanácsadó diagnosztizál, fejlődési tervet készít, majd kísérletet tesz az új megoldások implementálására