Kompetenciák, amelyekkel team coachként rendelkezünk

 • A team coaching fontosabb modelljeinek átfogó ismerete, egy módszer professzionális tudása
 • Az egyéni és csoportos coaching technika ismerete, a team vezető és tagok egyéni fejlődésének támogatása érdekében
 • A team coaching együttműködés szakmai és etikai kereteinek meghatározása
 • A team coaching folyamat eredmény- és stakeholder orientált megtervezése közösen a megrendelővel és a teammel
 • A team vezető és tagok önismeretének, tudatosságának és felelősségvállalásának fejlesztése, objektív megfigyelés és fejlesztő visszajelzés nyújtás révén
 • A (team) eredményességének és tanulásának menedzselése
 • Értő figyelem, mélyebb szintű empátia, egyéni és team szinten
 • Hatékony kérdezéstechnika
 • Érthető, tömör kommunikáció
 • A hatékony teamek jellemzőinek, folyamatainak és sikertényezőinek ismerete
 • A team kommunikációs, problémamegoldó, döntéshozatali és konfliktuskezelési folyamatainak facilitálása
 • Magas szintű szakmai önismeret, magabiztos és tudatos jelenlét 

Szakmai és üzleti etikai normák és értékek, amelyekre munkánk során építünk

 • Az ügyfél érdekeinek és jóllétének elsődlegessége, esetleges érdekütközések transzparens kommunikációja és elkerülése, ideértve a párhuzamos üzleti és személyes kapcsolatokat is
 • Személyes és üzleti titoktartás, a tudomásunkra jutott bizalmas adatok és információk megőrzése
 • Kompetenciahatárok nyílt kommunikációja, a team coach szerep kereteinek betartása. Amennyiben felismertük, hogy más típusú szolgáltatásra lenne szükség, azt azonnal közöljük
 • Legfontosabb értékünk az ember, hiszünk abban, hogy fenntartható üzleti sikerek záloga egy olyan munkakörnyezet, amely a munkatársak tiszteletén, emberi méltóságának biztosításán alapul, és elfogadja a különbözőségeket. Ez a munkakörnyezet lehetőséget ad arra, hogy a team tagjai kibontakoztathassák képességeiket és folyamatosan fejlődjenek, és beleszólásuk legyen a közös ügyekbe. Kockázat nélkül elmondhassák a véleményüket, amelyet meghallgatnak a döntéshozók. Hiszünk abban, hogy az egyének és a teamek, illetve szervezetek képesek fejlődni és tanulni

Szavak és kifejezések a team Coachok kompetenciájáhoZ