Megoldásorientált TEAM COACHING

„Semmilyen problémát nem oldhat meg az a tudat, amelyik azt létrehozta.” Albert Einstein


A megoldásorientált megközelítés nem a hiányosságokkal, problémákkal, a jelen nehézségeivel foglalkozik, hanem a jövő megoldásaival és a haladással, áthelyezi a figyelem fókuszát a probléma szintjéről a megoldás szintjére. 
A megoldásorientált team coach olyan eszközökkel dolgozik, ami a hibás lépések helyett a megoldás irányába terel, a csapatra potenciálként tekint, azonosítja a teamben rejlő lehetőségeket, melyet a jövő szolgálatába lehet állítani. Úgy véli, hogy a team minden ismeret birtokában van, ami a megoldáshoz szükséges és elismeri, hogy a megoldás megtalálásának öröme a team tagokat illeti, mindez erőforrás orientált változást vetít előre. 
A folyamat során hatékony, célorientált csapatmunka által reálisan és világosan körvonalazott képet rajzol a team a saját jövőjéről, ami iránt kölcsönösen elköteleződnek ahelyett, hogy megragadnának a problémák szintjén.

Mivel lehet ezt elérni?

  • miértek boncolgatása helyett a múltbeli sikerek, eredmények felelevenítésével és az erősségek tudatosításával
  • hosszas elemzés és diagnosztizálás helyett a megoldási lehetőségek felderítésével
  • konfliktusmentes pillanatok, jól működő sémák bevonásával
  • vágyott jövő megtervezésével, célok és lehetőségek feltárásával, az előrelépés jeleinek felfedezésével
  • nagyobb teret kapnak az előremutató interakciók
  • jövő alakítását szolgáló kérdésekkel, ezáltal a beszélgetés következetesen újra és újra a problémafókusz helyett a megoldások szintjére terelődik
  • az elvárt viselkedésformák azonosítása lehetővé teszi a kézzelfogható, új valóság megteremtését

A megoldásközpontú team coaching a hagyományos problémamegoldó folyamatok érdekes alternatíváját kínálja. A team coach új szemüveget kínál a team tagoknak, ami lehetővé teszi a paradigmaváltást, azt, hogy a team elkezdjen más vonatkoztatási keretben gondolkozni. Így a tagok átkeretezik együttműködésüket, létrehozzák a megoldástudatot, megerősítik team tudatukat, magabiztosan tekintenek a jövő felé, ami a mindennapokban is tartós megoldásokhoz vezet.