Team Coaching Készenlét Ellenőrzőlista

Adjon két pontot minden igen válaszra, egyet a részben, nullát a nem válaszokra! Amennyiben 22, vagy e fölötti az összpontszám, érdemes lehet belevágni a team coachingba, de a folyamat során külön figyelmet kell fordítani a részben, vagy egyáltalán nem teljesülő szempontok fejlesztésére!

Mindenki tudja és egyetért abban, hogy kik a team tagjai?
Megvan a megfelelő számú team tag, akikre szükség van: nem több és nem kevesebb?
Megvan a team tagjainak (tudás, készségek, tehetség alapján értelmezett) legjobb kombinációja a közös célok eléréséhez?
Várhatóan a team tagsága viszonylag stabil lesz legalább a team coaching ideje alatt?
Minden tag ismeri és elfogadja a team küldetését a szervezeten belül?
Vannak olyan célok és feladatok, amelyek megkövetelik, hogy a team minden tagja részt vegyen a megvalósításban?
Rendszeresen találkozik a team (akár virtuálisan)?
Vannak olyan team szintű teljesítmény- és eredményességbeli problémák, amelyekkel foglalkozni kell?
Rendelkezik azokkal az erőforrásokkal (idő, pénz, információ) a team, amelyekre szükség van a céljai eléréséhez?
Van a teamnek egyértelmű és elfogadott megállapodása a team tagok együttműködésére vonatkozóan?
Motivált a vezető a team coaching iránt?
Motiváltak a team tagjai a team coaching iránt?
A teamen kívüli vezetés (azaz a team vezető vezetője) támogatja a team coachingot?
A team képes és hajlandó időt szentelni a team coaching célok elérésére?
A team tudja, hogyan kell meghatározni és mérni a sikert?
Vannak olyan akadályok, amelyek a coachingban részt vevő team útjában állhatnak? Ha igen, mik ezek az akadályok?
Vannak olyan feszültségek és konfliktusok a teamen belül, amelyek tartósak, vagy/és visszatérők?
Vannak olyan feszültségek és konfliktusok más teamekkel, amelyek tartósak, vagy/és visszatérők?
Megfelelő a team és a team vezető viszonya? Mi jelenti a legnagyobb kihívást a team irányítása során?
Vannak olyan „nehéz” team tagok, akikkel való együttműködés a tagoknak vagy/és a vezetőnek kihívást jelent?
Jól reagál a team a változásokra? Milyen fontos változáson ment át a team legutóbb?
Korábban sikeresen dolgozott már együtt a team coach-csal vagy facilitátorral?

Peters and Carr (2013) High Performance Team Coaching könyvében szereplő lista felhasználásával.